سوالات متداول

شما میتوانید در گام های زیر به راحتی یک درگاه جدید را به یک سرویس موجود خودتان اضافه کنید.

  1. از منوی مدیریت، زیرمنوی سرویس را انتخاب نمایید.
  2. سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  3. وارد تب اقلام خرید شوید.
  4. نام محصول، نوع محصول مورد نظر را انتخاب نموده و در انتها درگاه مورد نظر را به سرویس خود اضافه نمایید.

سرویسهایی که با خط مشی و ضوابط پکپی مغایر باشند غیر مجاز هستند.