ویدیوهای معرفی پکپی

چگونه در پکپی ثبت نام کنیم

کسب و کار خیریه صندوق نقل و انتقال پول واریز وجه درگاه پرداخت صفحه پرداخت شخصی لینک اختصاصی پرداخت
 

چگونه در پکپی یک لینک اختصاصی پرداخت یا یک صفحه پرداخت شخصی بسازیم

کسب و کار نقل و انتقال پول صفحه پرداخت شخصی فریلنسر لینک اختصاصی پرداخت 

 

چگونه با پکپی یک پروژه تامین مالی جمعی ایجاد و آن را مدیریت کنیم

خیریه نیکوکاری تامین مالی جمعی تامین مالی استارت آپ
 

پکپی برای خیریه ها و صندوق ها

 

خیریه نیکوکاریصندوق
 

 

پکپی برای کسب و کارهای فضای مجازی و فریلنسرها

کسب و کار فریلنسر فاکتور آنلاین اینستاگرام