صفحه پرداخت شخصی

سرویس رایگان "صفحه پرداخت شخصی" پکپی به هر فرد/ کسب و کاری که صاحب یک حساب بانکی است این امکان را می دهد تا درکوتاهترین زمان ممکن، یک صفحه رسمی با نام (برند) و حتی تصویر (لوگو) خود ایجاد نموده و در هنگام دریافت وجه، به جای روش ناامن ارسال تصویر کارت بانکی و یا اطلاعات حساب، لینک اختصاصی مربوط به صفحه پرداخت شخصی خود را برای پرداخت کننده ارسال نماید.

مراحل ایجاد صفحه پرداخت شخصی در پکپی

ثبت نام در سایت

تکمیل اطلاعات حساب کاربری

بررسی اطلاعات توسط ادمین و تائید حساب کاربری

صفحه پرداخت شخصی شما آماده است