درآمد و تسویه حساب

بازه پرداخت مربوط به درآمد حاصل شده از درگاه اپراتورهای ثابت و همراه 2 الی 3 ماه (وابسته به زمان پرداخت هر اپراتور) خواهد بود، لازم به ذکر است واریز درآمد کاربران توسط پکپی منوط به دریافت آن از اپراتورها و مخابرات خواهد بود.

در منوی گزارش ها، زیرمنوی نوسانات فروش می توانید مجموع درآمد خود را در بازه زمانی دلخواه و بر اساس هر درگاه پرداخت، به دلخواه مشاهده نمایید.

درآمد حاصل شده از سرویس یا مجموع سرویس های کاربر به شرح ذیل مابین ذینعان تقسیم خواهد شد.
درگاه پرداخت حق السهم مالک درگاه حق السهم پکپی حق السهم کاربر

درگاه پرداخت حق السهم مالک درگاه حق السهم َپکپِی حق السهم کاربر
همراه اول %30 %10 %60
ایرانسل %50 %10 %40
مخابرات %30 %10 %60

به میزان مبلغی که سمت درگاه اپراتور، به ازای خدماتی که به مشترکین ارائه شده ولی توسط مشترکین پرداخت نمی شود، لاوصولی می گویند.

این ممکن است به دلایل زیر باشد:
1. در صورت حسابهای مشترکین لاوصولی وجود داشته، و شما مبنای درآمد را عددی که در پنل کاربری خود ملاحظه میکنید قرار داده اید.
2. شما مقدار درآمد خودتان را بدون کسورات قانونی (مانند مالیات و بیمه) حساب کرده اید.

بله. گاهی به دلیل شکایت کاربران نهایی، از پکپی خواسته میشود که مبلغی که مشترک پرداخته به او بازگردانده شود. مثلا در حالتی که سرویسی که خریده‌اند درست کار نکرده یا اینکه چیزی را خریده‌اند که والدینشان اجازه نداده بودند. در این حالت، ما ممکن است نیاز باشد کاربر را refund کنیم. مبلغ refund و دستمزد عملیات از پرداخت شما کسر خواهد شد.

کاربران پکپی می توانند مبالغ را به صورت شبا واریز نمایند.

تنها زمانیکه اپراتورها در پرداخت تاخیر داشته باشند، ممکن است با این مشکل مواجه شویم.